Læring

Læring kræver et godt fundament

 

Læring kan defineres på mange måder. Jeg tænker at læring for det enkelte menneske foregår når vi tilegner os ny viden eller nye færdigheder. Vi arbejder på forskellige måder i skolen og derigennem opnår vi ny viden og nye færdigheder. Vi deltager også i forskellige fritidsaktiviteter, fx hvis vi deltager i sport, her opnår vi også ny viden og nye færdigheder når vi træner.

Når vi lærer arbejder både hjernen, sanserne og kroppen sammen så vi fremover kan anvende det vi lærer næste gang vi har brug for det. Derfor er fundamentet (sanserne og motorikken) så vigtigt.

 

Typiske tegn på at læring kan være besværlig

 

Lav læsehastighed

 

Teksten følges med fx finger

 

Hovedet drejes efter læsestedet

 

Springer linjer over eller gentager linjer

 

Mister læsestedet

 

Bytter om på "b" og "d"

 

Bytter om på ord

 

Unormal læseafstand

 

Springer over ord i teksten

 

Hovedpine ved læsning eller andet nærarbejde

Manglende koncentration

 

Svært ved boldspil

 

Køresyge

 

 

Børn med vanskeligheder

 

Gennem opvæksten udvikles vore forskellige sanser og motorik (bevægelse).

 

Hvis vi i løbet af opvæksten ikke har udviklet en eller flere sanser optimalt, kan det få betydning for læsningen/læringen.

Når vi læser skal vi både bruge synet, retningsbevidstheden, balancen, evnen til at huske og tænke i billeder osv.: KORT SAGT: Hjernen arbejder på højtryk!

 

Opleves nogle af ovennævnte klager, kan jeg tilbyde en screening (kort undersøgelse) for at se, om der er basis for dyberegående undersøgelse og udarbejdelse af individuelt træningsprogram.