Forskning

ForskningDet er interessant at følge med i hvad der sker indenfor områderne motorik, læring og udvikling samt hvilken sammenhæng der er mellem disse. Der forskes, der udarbejdes undersøgelser og statistikker. Her er blot et lille udsnit af hvad der sker.


1) Sundhedsstyrelsen udgav i 2016 publikationen: Motorik, fysisk aktivitet og stillesiddende tid hos 0-6 årige børn

Heri står bl.a.:


Forståelsen af, at barnet erfarer gennem sine sanser og kropslige handlinger, betyder, at bevægelse og

motorik ikke blot er aktiviteter, men barnets måde at være og lære på.Kilde: Læs mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside: Her 2) Citat: "Erklæring fra konsensuskonference om fysisk aktivitet og læring afholdt den 25.-27. oktober 2011.


Forskere fra Danmark og Sverige har sammen med repræsentanter fra idrættens organisationer samt Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet diskuteretm forholdet mellem fysisk aktivitet og læring på en konsensuskonference den 25.-27. oktober 2011.

Forskerne repræsenterede meget forskellige fag og discipliner inden for området, og til daglig arbejder de med udgangspunkt i vidt forskellige videnskabelige metoder og videnskabsteoretiske opfattelser.


På konferencen blev der fremlagt såvel originale studier som reviews over relevante internationale studier på feltet. På baggrund af de fremlagte forskningsresultater og diskussionerne på konferencen kunne det konkluderes, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder."


 

Kilde: Læs mere om hvad svenske og danske forskere skrev: Her3) Motoriske vanskeligheder - Sundhedsplejerskernes undersøgelser af motorik ved indskolingen.       


Årsrapport for børn indskolet i skoleårene 2009/10 og 2010/11 fra Databasen Børns Sundhed: Motoriske vanskeligheder.

I denne rapport konkluderes at ca. 30% af danske skolebørn har motoriske vanskeligheder ved skolestart, og at dette kan have betydning for læring.


Kilde: Læs mere om hvad Statens institut for folkesundhed skriver: Her:

 


4) Svensk forskningsprojekt om bl.a. motorik og læring 


Heri dokumenteres sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring.

 


Kilde Helse og Kunskap - Bunkeflomodellen: Her  samt her