Om klinikken

PRAKTISKE OPLYSNINGER:


Klinik for motorik

Blåvandshuk Idrætscenter

Strandvejen 2

6840 Oksbøl


Telefon: 24 60 95 39

E-mail: helle@klinik-for-motorik.dk
Arbejdet i klinikken bygger på den teoretiske viden jeg har fra mine uddannelser/kurser og på den praktiske erfaring jeg har tilegnet mig de sidste 14 år gennem mit arbejde i klinikken.

Efter min læreruddannelse i 2011 har jeg indimellem vikartimer i folkeskolen, så jeg også herigennem følger den udvikling der sker i elevernes hverdag.

Arbejdet udvikles løbende og tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske.

Uddannelse/Kurser:


2018: Ordkendskabsundervisning - seminar


2016/2017: Kursusforløb om målstyret undervisning v/kompetencehuset Heckmann


2016: Babysvømmekursus 1: DGI


2015/16: Bassinlivredderkursus og livreddende førstehjælpskursus


2013: Foredrag: Motorisk udvikling efter for tidlig fødsel-hvem, hvorfor hvordan? v/Peter Uldall dr.med. Foredrag om barnehjernens udvikling v/Peter Lund Madsen, læge, dr.med.                                                            Workshop kommunikation, sanserne og rytmen v/Thomas Nørskov og Maria Striin fra Dansens Hus, Kbh.


2011: Læreruddannet, UC Syddanmark, Haderslev.

          Linjefag: Dansk, samfundsfag og specialpædagogik.


2007: Motorik og Hjerne, v/ Bertel Dehn-Andersen, Cand. Scient. i idræt, biologi og psykologi


2006: Visuo-cognitive Development v/ Harry Wachs, O.D. Kursus i Washington, USA


2006: besøg i og evaluering af dagens arbejde i klinikken v/ Harry Wachs, O.D.


2004/2005: Den 1-årige Motorikuddannelse på Bøgelundskolen v/Bente Pedersen, læge og Anne Brodersen, bevægelseskonsulent og seminarielærer


2003/2004: Klinik for Syn og Udvikling v/Thomas Kirkfeldt oplæring i klinikken (450 timer) med deltagelse i og evaluering af dagens arbejde


2004: Holstebro Syns- og Motorikklinik v/ Lene Frigast, besøg i og evaluering af dagens arbejde


2004: Klinik syn og indlæring v/Dorthe Borgkvist, besøg i og evaluering af dagens arbejde


2004: Klinik syn og indlæring v/Dorthe Borgkvist, specialkurser opbygget med teori og træning indenfor områderne Labyrintsansen, følesansen, kinæstesisansen, balance og koordination, primitive reflekser og hånd/øjekoordination, grafisk visualisering og logisk visualisering samt  synet: optisk teori og træning


2003: Piagets Visual-Congnitive Development v/Harry Wachs, O. D.

Klinik for motoriks historie

Priser:


Screening: Test af flere færdigheder, for at fastslå om der er basis for undersøgelse og træningsforløb. Resultatet af testen udleveres.


Varighed: ca. 50 minutter

Pris: kr. 600,-


Start på træningsforløb: Grundig undersøgelse, der danner grundlaget for det individuelle træningsprogram. Der udarbejdes og tilsendes en rapport over resultatet af undersøgelsen. Første træningslektion og personligt træningsudstyr indgår også i start på træningsforløb.


Varighed: ca. 90 minutter

Pris: Kr. 1800,-


Træningslektion: Lektionerne indeholder kontrol af hjemmetræningen samt ny instruktion.

Skriftligt materiale udleveres løbende.Varighed: ca. 45 minutter

Pris: Kr. 700,- 


Kurser/foredrag:

Pris pr. time: En foredragsholder :kr. 2195,- to foredragsholdere: kr. 3195,- ekskl. kørsel.

Om der skal være en eller to foredragsholdere afhænger af hvilken type kursus/foredrag det drejer sig om, jeres behov samt antallet af kursister og det aftales individuelt.


Jeg startede Klinik for motorik efter vores ældste søn havde været igennem et træningsforløb, der hjalp på hans vanskeligheder. Jeg har således selv oplevet at være forældre til et barn med bl.a. læsemæssige udfordringer.


Bevægelse og udvikling har i mange år haft min interesse. Jeg har tidligere siddet i skolebestyrelsen på vores skole i 8 år og har bl.a. derigennem beskæftiget mig meget med børn og læring.


Jeg har 3 børn, hvoraf den ældste havde læsebesvær i form af lav læsehastighed, træthed efter kort tids læsning, manglende interesse for læsning m.v. Efter at have trænet i ca. 7 måneder var hans grundlag for læsning/læring på plads, og han har i dag opnået en fornuftig læsehastighed, og dermed muligheden for frit at kunne vælge hvilken uddannelse han ønsker. Han afsluttede i juni 2008 HF ved Varde gymnasium, og afsluttede i 2013 sin uddannelse til pædagog ved  UC Syddanmark i Esbjerg. Efter at have arbejdet med unge med læringsbesvær og ordblindhed på en efterskole, er han nu i en folkeskole og SFO, hvor han bl.a. er ansvarlig for arbejdet med elevernes motorik.


Jeg følger løbende med i hvad der sker indenfor områderne: motorik/bevægelse, sanseintegration, syn, børns udvikling, læsning og læring.