Læring

Læring kræver et godt fundament


Læring kan defineres på mange måder. Jeg tænker at læring for det enkelte menneske foregår når vi tilegner os ny viden eller nye færdigheder. Vi arbejder på forskellige måder i skolen og derigennem opnår vi ny viden og nye færdigheder. Vi deltager også i forskellige fritidsaktiviteter, fx hvis vi deltager i sport, her opnår vi også ny viden og nye færdigheder når vi træner.

Når vi lærer arbejder både hjernen, sanserne og kroppen sammen så vi fremover kan anvende det vi lærer næste gang vi har brug for det. Derfor er fundamentet (sanserne og motorikken) så vigtigt.


Typiske tegn på at læring  kan være besværlig


Lav læsehastighed   


Teksten følges med fx finger   


Hovedet drejes efter læsestedet   


Springer linjer over eller gentager linjer   


Mister læsestedet   


Bytter om på "b" og "d"   


Bytter om på ord   


Unormal læseafstand   


Springer over ord i teksten   


Hovedpine ved læsning eller andet nærarbejde

 

Manglende koncentration   


Svært ved boldspil


KøresygeBørn med vanskeligheder


Gennem opvæksten udvikles vore forskellige sanser og motorik (bevægelse).


Hvis vi i løbet af opvæksten ikke har udviklet en eller flere sanser optimalt, kan det få betydning for læsningen/læringen.

Når vi læser skal vi både bruge synet, retningsbevidstheden, balancen, evnen til at huske og tænke i billeder osv.: KORT SAGT: Hjernen arbejder på højtryk!


Opleves nogle af ovennævnte klager, kan jeg tilbyde en screening (kort undersøgelse) for at se, om der er basis for dyberegående undersøgelse og udarbejdelse af individuelt træningsprogram.