Motorik

 Motorik og sansemotorik


De sanser der har størst betydning for vores motorik (bevægelse) er de 4 sanser der tilsammen udgør

vores balance:


Labyrintsans, følesans, muskel-ledsans og synssans.


Når vi meget tidligt i børnenes liv er opmærksomme på at stimulere de ovennævnte sanser, giver vi dem det bedste

grundlag for at udvikle en god motorik og samtidig dannes fundamentet for god koncentrationsevne, trivsel og læring.