Test og træning

Læs mere om undersøgelse og træning:


  • Labyrintsans
  • Enkelte reflekser
  • Muskel-ledsans
  • Følesans
  • Balancen
  • Kropskoordinationen
  • Øjnenes bevægelser m.v
  • Hånd-øje koordination
  • VisualiseringTræningsprogrammet sammensættes i klinikken og trænes i hjemmet.

Optimalt udbytte af træningen opnås ved daglig målrettet arbejde med de opgaver der trænes i hjemmet.

Træningen er tilrettelagt således, at man træner på det niveau man aktuelt befinder sig på.Der skal påregnes 10-20 minutters daglig træning/leg i hjemmet.

Det er en fordel at have en personlig hjælper ved træningen, og det er vigtigt under

træningsforløbet at få den professionelle vejledning, man har behov for. Bliver man i tvivl om fx hvordan en øvelse udføres er det en god ide at kontakte klinikken for at få vejledning.
Læs her om de enkelte områder i undersøgelsen:


LABYRINTSANS (vestibulærsans):

Labyrintsansen er vores ligevægtssystem. Labyrintsansen er et lille knoglesystem placeret ved det indre øre og i nærheden af øjnene.

Når vi bevæger hovedet bevæges væsken i labyrintsansens buegange, hjernen registrerer nu hovedets stilling.

Labyrintsansen har stor betydning for mange funktioner i hverdagen bl.a. balancen og hvor præcise vore øjenbevægelser er.


Tegn på dårligt fungerende labyrintsans:


Køresyge/søsyge

Undgår karuseller, rutchebaner m.v.

Svært ved balance 


PRIMITIVE REFLEKSER:

Vi er født med mange forskellige reflekser. De primitive reflekser sætter gang i udviklingen og danner

således grundlaget for vore bevægelsesmønstre. I løbet af udviklingen bliver disse reflekser bevidstgjorte og vi opnår kontrol over bevægelserne.

Indimellem sker det at nogle af disse primitive reflekser ikke bliver bevidstgjorte, og de kan da besværliggøre den naturlige udvikling.


Tegn på manglende bevidstgørelse af visse primitive reflekser:


Besvær med at lære at cykle uden støttehjul

Svært ved at sidde stille

Umodent skrivegreb

Umoden skrift


MUSKEL-LEDSANS (Kinæstesisans/stillingssans):    

Muskel-ledsansen er vores evne til at spænde og slappe af i vore muskler og led.

Det er små sanseorganer placeret i muskler, sener og led, der registrerer om disse er spændte eller afslappede.

En god muskel-ledsans er vigtig for at have præcision i bevægelserne og opnå en god balance.Tegn på nedsat funktion af muskel-ledsansen:


Dårlig balance

Hopper "tungt"

Let at vælte ved leg

Svært ved at "gå trillebør"


FØLESANS (taktilsans):

Overalt i hud og slimhinder er der sanseorganer, der registrerer alt hvad vi mærker og sender besked om dette til hjernen. Følesansen er således i brug hele tiden, for vi berøres jo hele tiden af fx vores tøj.

Følesansen er vigtig for en god balance og for at kunne udføre præcise bevægelser.

Støder man på et begreb som taktilsky betyder det, at man ikke bryder sig om berøring.


Tegn på at følesansen kunne forbedres:


Svært ved at sidde stille på stolen

Svært ved at have/holde kroppen i ro

Bryder sig ikke om mærker i tøjetBALANCE:

Balance består af 4 elementer: labyrintsans (vestibulærsans), muskel-ledsans (kinæstesisans), følesans (taktilsans) og syn.

Balancen bruger vi hele tiden, når vi sidder, står, går, løber osv. Det er derfor vigtigt at have en god balance.

Du kan selv teste at synet hjælper dig med at holde balancen:

Prøv at stille dig på et ben med lukkede øjne!


Tegn på nedsat balanceevne:


Svært ved at sidde eller stå stille i længere tid

Dårlig koncentrationsevne

Svært ved at gå eller løbe i ujævnt terræn

Deltager ikke altid i leg fx på legepladsen


Nogle reagerer på dårlig balance ved "at melde sig ud" andre kompenserer for problemet ved ofte at være i høj fart.


KROPSKOORDINATION:

Kropskoordination og krydsbevægelser er at kunne koordinere kroppens 2 halvdele (bilateral integration).


Allerede når vi kravler koordinerer vi brugen af højre og venstre side af kroppen, og dette er starten på at opnå gode krydsbevægelser. Når vi går og løber bruger vi kryds-bevægelser, når vi spiller bold, faktisk i næsten alt hvad vi foretager os, også når vi skal bruge øjnene.


Tegn på manglende evne til krydsbevægelser/kropskoordination:


Manglende balance ved gang og løb

Svært ved at kaste og gribe en bold

Samsynsproblemer

Svært ved at følge en tekstlinje med øjnene


ØJNENES BEVÆGELSER M.V.:   

Øjnene skal kunne bevæges frit i alle retninger. Det betyder at man skal kunne følge en linje i en bog med øjnene uden at hovedet bevæger sig.

Øjnenes bevægelser er vigtige ved læsning og dermed for indlæring.

 

Tegn på at øjnenes bevægelser ikke er helt frie:


Sidder uroligt ved læsning

Mister læsestedet

Springer i tekst eller linjer

Lav læsehastighed


Desuden skal øjnenes samarbejde (samsynet) fungere. Hvis man ser dobbelt eller skygger på bogstaverne når man læser, kan dette være tegn på dårligt samsyn.

 


HÅND-ØJE KOORDINATION:


Synet skal kunne samordne det man ser med bevægelse af kroppen. Hver gang man griber ud efter en genstand sker følgende:


1. Øjnene ser genstanden

2. Afstanden vurderes

3. Arm/hånd rækkes ud efter og griber om genstanden.


Har man svært ved denne proces, griber man ikke om genstanden når man forventer det, og denne nås ikke eller måske væltes den.

En god hånd-øje koordination er altså også vigtig for os i hverdagen.


Tegn på problemer med hånd-øje koordination:


Vælter ofte glasset ved måltiderne

Svært ved at kaste og gribe en bold

Svært ved at skrive bogstaver på en linje og i ens størrelse


VISUALISERING:   

Visualisering er evnen til at tænke og huske i billeder. Kan du fx lukke øjnene og så fremkalde et billede af din mor, som du kan "se" for dig?

Jo bedre vi er til at tænke og huske i billeder jo lettere har vi ved at lære at

læse og stave, da mange af de små korte ord huskes som "ordbilleder" vi straks genkender ved læsning.


Tegn på at visualiseringen kan forbedres:


Besvær med at lave spejlingsopgaver

Besvær med at "fremkalde" billeder af personer eller ting.